Saturday, January 12, 2019

365 Days of Power and Responsibility, Day 12: Na na na na na na na na Bat Boy


Panels from Weekly World News #1 (January 2010), script by Chris Ryall, pencils and inks by Alan Robinson, colors by Tom Smith, letters by Robbie Robbins

1 comment:

giaidap said...

Useful article, thank you for sharing the article!!!

Website: bloggiaidap247.com giúp bạn giải đáp bash là gì hay bash idol là gì và nhiều thông tin hữu ích